Skip to main content

Privacy & cookie policy


Privacy policy

Pro-Fix BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kan u via mail bij ons terecht: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VERWERKINGSDOELEINDEN

Pro-Fix BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten in het kader van de commerciële relatie voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen en werven, facturatie, transporten, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Uw persoonlijke gegevens, die door ons bewaard en gebruikt worden in onze gegevensbanken, worden enkel gebruikt in het kader van onze commerciële relatie en het bewaren van uw gegevens komt eerst en vooral voort uit een beslissing van uwentwege om ons uw gegevens toe te vertrouwen voor het uitvoeren van onze missies.

RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

OVERMAKEN AAN DERDEN

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Pro-Fix BV verbonden zijn of met enige andere partner van Pro-Fix BV (bv voor het versturen en verwerken van e-mailings of postmailings, transport van goederen, onderaannemers voor werven, magazijnen, de factor,… ).

De transmissie van uw gegevens aan die instanties is noodzakelijk en verplicht voor de uitvoering van de taken die u ons toevertrouwd hebt in het kader van onze professionele relatie.

Deze instanties zouden u dus rechtstreeks kunnen contacteren via de gegevens en/of informatie die wij hun doorgegeven hebben.

Buiten deze situaties om zal de transmissie van uw persoonlijke gegevens aan publieke of privé instanties enkel gebeuren in strikte navolging van de wet.

Teineinde uw gegevens te beschermen zullen wij alles in het werk stellen om de schending van onze informaticasystemen tot een minimum te beperken. Moest er echter toch een schending optreden, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

BEWAARPERIODE

Uw gegevens zullen bewaard worden zolang als nodig voor het uitvoeren van onze missie en conform de voorgeschreven termijnen en/of door de wet voorziene maatregelen.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR  EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien u dit wenst, kan u altijd toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. Indien u kan aantonen dat de informatie die we te uwen name bewaard hebben incorrect is, dan mag u deze uiteraard laten verwijderen of aanpassen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

DIRECT MARKETING

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

KLACHT

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

COOKIE POLICY

Het gebruik van cookies op deze website

De website van Pro-Fix Building Materials BV maakt gebruik van cookies om de werking ervan te verbeteren en om statistieken in verband met het gebruik ervan (aantal bezoekers, bekeken pagina's, enz.) in te zamelen.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje, eventueel met cijfers, dat door een website opgeslagen wordt op de pc of het apparaat (smartphone, tablet, enz.) dat u gebruikt om die website te raadplegen. Cookies zijn bedoeld om het gebruik van een website te versnellen en op maat aan te passen naarmate u die site bezoekt en herbezoekt.

Hiertoe wisselen cookies gegevens uit tussen uw webbrowser (Chrome, Firefox, Internet Explorer…) en de server waarop de website draait, bijvoorbeeld gegevens over uw voorkeur inzake weergave van de website (taal, tekengrootte, enz.), uw navigatiehistoriek, uw keuzes uit de opties die de website aanbiedt of nog registratiegegevens.

Welke cookies gebruiken wij op deze website?

Tijdelijke cookies
Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in de browser. Zodra de browser gesloten en verlaten wordt, worden die cookies gewist.

Permanente cookies
Permanente cookies blijven op de computer of mobiele apparaat staan, ook als de browser wordt afgesloten. Permanente cookies maken het mogelijk iemand te herkennen tijdens latere websitebezoeken. Permanente cookies blijven op het apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat deze verwijderd wordt. 

Eerstepartijcookies
Eerstepartijcookies zijn cookies die Pro-Fix BV beheert en eigen zijn aan de bezochte website of aan de gebruikte applicatie. 

Derdepartijcookies
Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij, tijdens je bezoek aan de website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door het bezoek aan onze website aan derden verzonden worden. Denk hierbij aan Google Analytics. Derdepartijcookies kunnen ook gebruikt worden voor reclame, waardoor men aangepaste advertenties te zien kan krijgen. In dat laatste geval gaat het om advertentiecookies.

Noodzakelijke cookies
Of essentiële cookies, zijn cookies die onmisbaar zijn om de Website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website, of om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de Website vergemakkelijken en aangenamer maken en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat u niet telkens opnieuw dezelfde enquête wordt voorgelegd.

Performantiecookies
Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

Advertentie- en personalisatiecookies
Advertentiecookies en personalisatiecookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het surfgedrag van websitegebruikers met als doel hun reclame of website-inhoud aan te bieden die in hun interessesfeer valt.

Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om het surfgedrag van websitegebruikers op meerdere, verschillende websites te traceren om gedragingen of informatie te verzamelen op de bezochte websites.

Hoe cookies controleren?
U hebt de mogelijkheid om cookies naar eigen goeddunken te controleren en/of te wissen via de instellingen van uw browser.

Zo kunt u alle op uw pc opgeslagen cookies wissen en kunt u de meeste browsers ook zo instellen dat zij cookies tegenhouden. In dat geval is het mogelijk dat u bepaalde voorkeuren bij elk bezoek aan dezelfde website opnieuw moet invoeren en dat bepaalde diensten en functionaliteiten niet werken.

Beheer van cookies
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat. Maar zo zullen sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal werken.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

Voor meer informatie zie ook volgende links:

Cookies in Internet Explorer
Cookies in Mozilla Firefox
Cookies in Chrome
Cookies in Safari

Interesse in onze producten?


Het PRO-FIX gamma bestaat uit hoogwaardige kwalitatieve producten voor te monteren, isoleren, afdichten of vullen.

Pro-Fix logo
Contact

Pro-Fix Building Materials
Rue des Nouvelles Technologies 27
B-4460 Grâce-Hollogne
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
04 224 42 22


Copyright © profixbm.com | Algemene voorwaarden | Privacy policy | Login | Website by It's me